NUR MUHAMMAD MAKHLUK PERTAMA YANG DICIPTAKAN ALLAH SWT


Hadits Tentang Nur Muhammad dalam Referensi Ulama

Berikut ini
beberapa penjelasan tentang Nur Muhammad yang kami kutip dari beberapa kitab
karya ulama, yakni :

1.        Syaikh Khalid al-Azhari mengatakan :

Sesungguhnya segala
tanda-tanda kenabian yang didatangkan dengannya oleh para rasul sesungguhnya
berhubung dengan mereka dari pada Nur Nabi Muhammad SAW, karena Nur Nabi SAW
telah dicipta terdahulu dari pada mereka
”.
[1]

2.     
Ibrahim al-Bajury berkata :

Jika
dikatakan bagaimana dapat dikatakan mukjizat yang didatangkan oleh para rasul yang
mulia kepada umat-umat mereka adalah dari pada Nur Nabi Muhammad SAW, sedangkan
para nabi tersebut adalah lebih dahulu ada ? Maka jawabannya ialah Junjungan
Nabi SAW adalah terlebih dahulu wujudnya atas segala nabi tersebut yakni dari
segi kejadian an-Nur al- Muhammady.
[2]

3.     
Imam al-Barzanji berkata dalam sya’ir Maulid
al-Nabawy :

وأصلي وأسلم
على النور الموصوف بالتقدم والأولية

Artinya : Dan aku mohon rahmat Allah dan
kesejahteraan-Nya atas nur yang disifati dengan terdahulu dan yang pertama.[3]

           

4.     
An-Nawawi al-Bantany, dalam mensyarah perkataan al-auwaliyah
(perkataan al-Barzanji dalam sya’ir Maulid al-Nabawy di atas) mengatakan :

Keadaan
nur itu yang pertama adalah dibandingkan makhluk lainnya, sebagaimana dalam
hadits Jabir, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW makhluk pertama yang
diciptakan Allah Ta’ala, Rasulullah SAW bersabda
:

ان الله خلق قبل الأشياء نور نبيك
فجعل ذالك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا
جنة ولا نار ولا ملك ولا انس ولا جن ولا أرض ولا سماء  ولا شمس ولا قمر

Artinya :  Sesungguhnya Allah telah mencipta, sebelum adanya sesuatu, nur nabimu, maka dijadikan
nur tersebut beredar dengan kekuasaan qudrahNya menurut yang dikehendaki Allah.
Dan belum ada pada waktu itu luh, qalam, syurga, neraka, malaikat, manusia,
jin, bumi, langit, matahari dan bulan.[4]

Komentar penulis :

Ini merupakan hadits Jabir
riwayat Abdur Razzaq yang ditolak oleh al-Suyuthi sebagaimana keterangan
setelah ini. Matannya menyerupai ini telah disebut oleh Ibnu Hajar al-Haitamy
dalam Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail dengan menyebutkannya sebagai
riwayat Abdur Razzaq dari Jabir.
[5]

5.     
Ditanyai Ibnu Hajar al-Haitamy, semoga Allah
memberi manfaat kepadanya, siapakah yang meriwayat hadits  :

أول ما خلق الله روحي والعالم بأسره من نوري كل شيء يرجع إلى أصله

Artinya :  Yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku dan alam
keseluruhannya dicipta daripada nurku, setiap sesuatu kembali kepada asalnya

Maka beliau menjawab :

 “Aku
tidak mengetahui siapa yang meriwayatkannya sedemikian. Dan Sesungguhnya yang
diriwayat oleh Abdur Razzaq adalah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :

إن الله خلق نور محمد قبل الأشياء من نوره

Artinya :
Sesungguhnya Allah telah mencipta Nur Muhammad sebelum segala sesuatu dari pada
Nur-Nya.
[6]
Hadits riwayat Abdur Razzaq ini
juga telah disebut oleh Ibnu Hajar al-Haitamy dalam kitab beliau, Asyraf al-Wasail
ila Fahm al-Syamail [7] dan kitab al-Ni’mah al-Kubra ‘ala al-Alam
fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam.
[8]

6.      Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi dalam kitabnya, Daqaiq al-Akhbar
mengatakan :

Sesungguhnya
telah datang khabar bahwa Allah Ta’ala menciptakan pohon dengan empat cabang.
Allah Ta’ala menamakannya Syajaratulyaqin. Kemudian dalam hijab, Allah menciptakan
Nur Muhammad dari permata putih seperti bentuk burung Merak dan Allah
meletakkannya di atas pohon tersebut. Nur Muhammad bertasbih di atasnya selama
tujuh puluh ribu tahun. Kemudian Allah Ta’ala menciptakan mar-atul haya’
(cermin malu) dan meletakkannya di hadapan Nur Muhammad. Manakala burung merak
(Nur Muhammad) melihat cermin, dia melihat bentuknya yang cantik da sangat
bagus, maka dia malu kepada Allah dan berkeringat karenanya. Maka muncullah
enam keringat darinya. Dari keringat pertama, Allah Ta’ala menciptakan Abu
Bakar r.a., dari keringat kedua Allah menciptakan Umar r.a., dari keringat
ketiga Allah menciptakan Usman r.a., dari keringat keempat Allah menciptakan
Ali r.a., dari keringat kelima Allah menciptakan bunga dan dari keringat keenam
Allah menciptakan gandum………….dst
[9]

Komentar penulis :

 1. Hadits ini bertentangan
  dengan pemahaman bahwa Nur Muhammad merupakan makhluq yang pertama, karena
  berdasarkan kandungan hadits ini ada makhluq lain sebelum Nur Muhammad,
  yakni pohon Syajaratulyaqin dan permata putih.
 2. Hadits ini disebut tanpa
  perawi dan sanadnya.

7.     
Al-Suyuthi, salah seorang ulama besar dalam
Mazhab Syafi’i ditanyai mengenai hadits penciptaan Nur Muhammad, yaitu hadits
berbunyi :

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُ أَرْبَعَةَ
أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْعَرْشَ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ
الثَّانِي الْقَلَمَ، وَخَلَقَ مِنَ الثَّالِثِ اللَّوْحَ، ثُمَّ قَسَّمَ
الْجُزْءَ الرَّابِعَ وَجَزَّأَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ
الْأَوَّلِ الْعَقْلَ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي الْمَعْرِفَةَ، وَخَلَقَ
مِنَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ نُورَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَنُورَ الْأَبْصَارِ
وَنُورَ النَّهَارِ، وَجَعَلَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ
مَدْخُورًا

Artinya : Sesungguhnya
Allah Ta’ala menjadi Nur Muhammad SAW, maka membagikannya menjadi empat bagian.
Allah menjadikan Arasy dari bagian pertama, menjadikan qalam dari bagian kedua
dan menjadikan luh dari bagian ketiga. Kemudian membagikan bagian yang keempat
dalam empat bagian, menjadikan akal dari bagian pertama, menjadikan ma’rifah
dari bagian kedua, menjadikan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya abshar
(penglihatan) dan cahaya siang hari dari bagian ketiga dan menjadikan dari
bagian yang keempat tersimpan di bawah penyangga Arasy.

Beliau menjawab :

Hadits
yang disebut dalam pertanyaan, tidak ada sanadnya yang dapat dijadikan
pegangan.”[10]

Dalam kitab
Quut al-Mughtazi ‘ala Jami’ al-Turmidzi, al-Suyuthi berkomentar tentang hadits
yang berbunyi :

إن اول ما خلق
الله نوري

Artinya :
Sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah nur aku.

beliau mengatakan, hadits ini
tidak datang dengan ini lafazh, maka tidak diperlukan penta’wilan (untuk
menghindari pertentangan dengan hadits “yang pertama diciptakan Allah adalah
qalam”).
[11]

8.        Al-Buwaithi salah seorang murid Imam Syafi’i, menyatakan sunnat
memperbanyak shalawat kepada Nabi SAW ketika makan beras, karena beras
dijadikan Allah dari Nur Muhammad.
Namun
al-Bujairumi mempertanyakan fatwa ini, beliau mengatakan :

“Perkataan
al-Buwaithi bahwa beras dijadikan dari Nur Muhammad perlu ada tinjauan, karena
hadits tentangnya tidak tsubut (tidak shahih).”[12]

9.        Dari Abdullah bin Syaqiq, Rasulullah
SAW bersabda :

كُنْتُ
نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

Artinya : Aku
sudah menjadi nabi, sedangkan Adam masih antara ruh dan jasad. (H.R. Ibnu
Sa’ad)[13]

Hadits ini telah
ditakhrij oleh al-Hakim dengan lafazh :

يا
رسول الله متى كنت نبيا قال: وآدم بين الروح والجسد

Artinya : Ya
Rasulullah kapan engkau menjadi nabi?, Jawab beliau : “Adam antara ruh dan
jasad.

Al-Hakim
mengatakan shahih dan al-Zahabi mengakui keshahihan itu. Hadits ini juga telah
ditakhrij oleh Ahmad dan al-Thabrani. Al-Haitsami mengatakan, rijalnya rijal
shahih.[14]

Imam al-Subki dalam mengomentari hadits di atas mengatakan :

 “Sungguh
telah datang berita bahwa Allah menjadi ruh-ruh sebelum jasad.
Karena itu, perkataan Nabi : “Aku sudah menjadi nabi” di atas merupakan
isyarat kepada ruh Nabi yang mulia dan hakikatnya. Sedangkan hakikatnya itu
tidak mampu akal kita mengenalnya, hanya penciptanya dan orang-orang yang
diberikan kemampuan dengan nur ilahi saja. Kemudian Allah mendatangkan
hakikat-hakikat itu menurut yang dikehendaki-Nya pada waktu yang
dikehendaki-Nya. Maka hakikat Nabi SAW yang wujud sebelum penciptaan Adam
didatangkan Allah sifat kenabian itu padanya, yakni Allah menjadikan hakikat
Nabi SAW tersedia untuk sifat kenabian itu dan dilimpahkannya atas hakikat Nabi
SAW pada waktu itu, maka jadilah hakikatnya sebagai nabi.[15]

Komentar
penulis :

 1. Seandainya diterima
  pemahaman Imam al-Subki ini, maka hakikat Muhammad yang dimaksud bukan berarti
  identik dengan Nur Muhammad yang merupakan makhluq pertama ciptaan Allah,
  karena pemahaman al-Subki ini hanya menunjukan hakikat Muhammad lebih
  duluan ada dari jasad Adam a.s., bukan lebih duluan dari segala makhluq.
 2. Sebagian ulama menafsirkan,
  maknanya adalah kenabian Muhammad sudah duluan nyata/dhahir dalam alam
  arwah dari pada penciptaan Adam a.s. Artinya penciptaan Muhammad sebagai
  nabi sudah duluan masyhur dalam alam arwah dikalangan Malaikat.
 3. Al-Ghazali mengatakan,
  maknanya adalah Muhammad sudah duluan menjadi nabi dari pada penciptaan
  Adam a.s. dalam taqdir bukan dalam penciptaan, sedangkan dalam penciptaan
  duluan Adam a.s.
 4. Penafsiran lain adalah
  duluan ada dalam ilmu Allah.
 5. Ibnu Hajar al-Haitami
  setelah menyebut pendapat-pendapat ulama di atas, termasuk pendapat Imam
  al-Subki di atas, beliau lebih cenderung kepada pendapat Imam al-Subki.[16]

Syeikh Abu
Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Ibn Abdullah bin Jami’ al-Harari,
seorang ulama bermazhab Syafi’i (Lahir 1328 H/1910 M) berasal dari negeri Harar
(sebuah nama negeri di Somalia sekarang) dalam kitab Sharih al-Bayan, beliau
menolak pendapat yang mengatakan Nur Muhammad merupakan ciptaan Allah yang
pertama, menurut beliau  makhluq pertama ciptaan Allah adalah air.
Argumentasi beliau adalah sebagai berikut:

1.    Firman Allah Ta’ala berbunyi :

وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya : Kami
jadikan setiap sesuatu yang hidup dari air. (Q.S. al-Anbiya : 30)

2.    Hadits
riwayat al-Bukhari dan al-Baihaqi berbunyi :

كَانَ اللَّهُ
وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ

Artinya : Adalah Allah, tidak ada sesuatupun
selainnya, Arasy ketika itu atas air. (H.R. Bukhari dan al-Baihaqi)[17]

3.    Hadits Abu
Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ شَيْءٍ
خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ

Artinya : Setiap sesuatu diciptakan
dari air (H.R. Ibnu Hibban)[18]

4.    Diriwayat oleh al-Suddii dalam tafsirnya dengan sanad yang berbeda-beda,
berbunyi :

أَنَّ اللَّهَ
لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak menciptakan
sesuatupun dari apa yang telah diciptakan-Nya sebelum air.[19]

5.    Abdurrazaq sendiri dalam menafsirkan firman Allah Q.S Hud : 7 yang berbunyi
:

هُوَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى
الْمَاءِ

 Beliau mengutip
perkataan Qatadah berbunyi :

هَذَا بَدْءُ
خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ

Artinya : Ini
adalah permulaan penciptaannya sebelum menciptakan langit dan bumi. [20]

6.    Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Q.S Hud : 7 di atas mengatakan :

قبل أن يخلق شيئًا.

Artinya : sebelum menciptakan sesuatupun.[21]

7.    Adapun hadits yang disebut-sebut
sebagai riwayat Abdurrazaq dari Jabir, menurut beliau ini adalah maudhu’
(palsu). Beliau berargumentasi dengan penjelasan dari al-Suyuthi sebagaimana
telah kutip di atas dan juga karena bertentangan dalil-dalil yang beliau
kemukakan di atas

8.    Hadits Nur Muhammad yang
disebut-sebut diriwayat oleh Abdurrazaq dari Jabir dalam kitab Mushannafnya,
menurut beliau ternyata tidak ada dalam kitab tersebut berdasarkan cetakan yang
beredar sekarang (zaman hidup beliau)

9.    Yang berpendapat juga bahwa
hadits Jabir ini adalah maudhu’ adalah Ahmad bin al-Saddiq al-Ghumari, seorang
peneliti hadits yang hidup semasa dengan beliau sebagaimana beliau kemukakan
dalam kita ini.[22]

Komentar penulis :

KH Sirajuddin Abbas dalam buku beliau, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i
cenderung menolak pendapat bahwa seluruh alam ini terjadi dari Nur Muhammad.
[23]

Kesimpulan

 1. Terjadi perbedaan pendapat
  ulama dalam menanggapi tentang hadits Nur Muhammad
 2. Masalah keberadaan Nur
  Muhammad bukanlah masalah pokok akidah yang menyebabkan saling menuduh
  sesat sesama umat Islam hanya karena masalah khilafiyah ini, sehingga
  tidak mengherankan kalau masalah Nur Muhammad ini hampir dapat dikatakan
  jarang sekali dibahas dalam kitab–kitab Aqidah, yang banyak pembahasannya
  hanya dalam kitab kitab-kitab tasauf
 3. Kami tidak dalam posisi
  menjelaskan pendapat mana yang lebih rajih antara kedua pendapat di atas
 4. Mudah-mudahan tulisan ini
  bermanfaat untuk menambah wawasan keislaman kita dan kepada guru-guru
  kami, abu-abu/kiyai, seandainya pemahaman kami ini keliru, mohon masukan
  dan meluruskannya.
[1] Syaikh Khalid al-Azhari, Syarah Matn al-Burdah, dicetak pada
hamisy Hasyiah ala Matn al-Burdah, al-Saqafiyah, Surabaya, Hal. 31
[2] Ibrahim al-Bajury, Hasyiah Matn al-Burdah, al-Saqafiyah,
Surabaya, Hal. 30
[3] Majmu’ah al-Mawalid, Maktabah Julia
Karya, Jakarta, Hal. 72-73
[4] Syaikh an-Nawawi al-Bantany, Madarij
al-Su’ud
, Syirkah al-Ma’arif, Bandung, Hal. 4
[5] Ibnu Hajar al-Haitamy, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 36
[6] Ibnu Hajar al-Haitamy, al-Fatawa al-Haditsiyah, Hal. 206
[7] Ibnu Hajar al-Haitamy, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 36
[8] Ibnu Hajar al-Haitamy, al-Ni’mah al-Kubra ‘ala al-Alam fi Maulidi
Sayyidi Waladi Adam
, Maktabah al-Haqiqah, Istambul, Hal. 4
[9] Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi , Daqaiq al-Akhbar,
Syirkah al-Ma’arif, Bandung, Hal. 2
[10] Al-Suyuthi, al-Hawy lil Fatawa, Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 323-325
[11] Al-Suyuthi, Quut al-Mughtazi ‘ala Jami’ al-Turmidzi,
Juz. I, Hal. 516
[12]Al-Bujairumi, Hasyiah al-Bujairumi ‘ala Syarh
al-Khatib,
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. III, Hal. 73
[13] Ibnu Sa’ad, al-Thabaqat al-Kubra, Maktabah Syamilah, Juz. I,
Hal. 118
[14] Al-Munawi, Faidh al-Qadir, Maktabah Syamilah, Juz. V, Hal.
53
[15] Al-Suyuthi, al-Hawi lil Fatawa, Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. II, Hal. 100-101
[16] Ibnu Hajar al-Haitami, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 34-35
[17] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. IV,
Hal. 105, No. 3191
[18] Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Maktabah Syamilah, Juz. VI,
Hal. 299, No. 2559
[19] Ibnu Hajar al-Asqalani, Fahul Barri, Maktabah Syamilah, Juz.
VI, Hal. 289
[20] Abdurrazaq, Tafsir Abdurrazaq, Maktabah Syamilah, Juz. II,
Hal. 182
[21] Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Maktabah Syamilah, Juz. XV,
Hal. 245
[22] Abu Abdurrahman Abdullah  al-Harari, Sharih al-Bayan,
Hal. 220-222
[23] KH Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i,
Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Hal. 211

hanya keranaNya

Sesungguhnya kemuliaan ialah hak bagi kedua-dua orang yang berkasih sayang kerana Allah S.W.T. Dimana pada hari tersebut (kiamat) Allah Taala Rabbul Izzah menyeru mereka dan mempersilakan mereka untuk menerima anugerah yang paling tinggi, iaitu pada hari berhimpunnya...

Akhirul Kalam: Wanita-wanita Perindu Syurga

Setiap insan tentunya mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah Syurga. Dalam Al Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan Syurga."(Apakah) perumpamaan (penghuni) Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang...

hati terjauhlah dari korban dunia

Sesekali hati mengeluh dengan kesusahan dan kepayahan hidup. Terasa pedih dan rapuh, sakitnya seperti tiada hati lain yang mampu mengerti. Namun tidak tersedarkah hati itu adalah ujian dari Tuhannya? Kepayahan itu sesungguhnya adalah bentuk tarbiyahNya kepada hati....

tafsir talqin

Peringatan Untuk Yang HidupMahasuci Tuhan yang Engkau bersifat dengan Baqa' dan Qidam, Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa, Mahasuci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa.Mahasuci Tuhan yang...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.