in

KITAB YANG SEMESTINYA DIPELAJARI LEBIH DULU


Tanya :


Kitab apakah yang anda anjurkan untuk dibaca oleh pemuda yang sedang belajar?


Jawab :

Saya anjurkan padanya apabila masih awal hendaklah membaca kitab Fiqhus Sunnah oleh Sayid Sabiq, sambil dibantu dengan sebagian kitab yang dijadikan rujukan, seperti Subulus Salam. Disamping itu jika dia memperhatikan kitab Tamamul Minah (berisi koreksi dan komentar terhdap kitab Fiqhus Sunnah) maka cara ini lebih kuat dan selamat.


Saya anjurkan juga kepadanya hendaklah membaca kitab Ar Raudhatun Nadiyah oleh Sidiq Hasan Khan. Adapun tafsir, maka wajib baginya untuk membiasakan membaca kitab Tafsir Al Qur’an al Adhim
oleh Ibnu katsir, walaupun sebagian tafsir tersebut panjang
uraiannya. Sebab kitab tersebut paling sah, benar pada zaman ini.


Kemudian untuk nasehat dan pelembut hati maka wajib baginya membaca kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam nawani. Sedangkan untuk aqidah membaca Syarh Aqidah Thohawiyah oleh Ibnu Abil Izzi Al Hanafi, dalam memahami kitab tersebut dibantu dengan komentar dan penjelasanku pada kitab tersebut.


Kitab-kitab secara umum untuk dibiasakan membacanya antara lain
kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim
al Jauziyah. Saya meyakini bahwa keduanya merupakan ulama
langka di kalangan kaum muslimin. Mereka berada dalam manhaj
salafus shalih baik dalam pemahaman, takwa dan kebaikkannya.

Dijawab oleh Syaikh al Albani
rahimahullah di majalah As Shalah 5/15 Dzulhijjah 1413 hal 59

Sumber: salafyoon.net

BELAJAR SALAF: MEREKA BILANG WAHABI SESAT

SANAD ANTARA YANG BERLEBIHAN DAN YANG MEREMEHKAN